Rottne F20D

  Rottne F20D är ett kraftpaket för stor last och långa skotaravstånd.

  Rottne F20D är en robust skotare med mycket stor lastkapacitet, hela 20 ton, vilket gör den perfekt för transporter vid långa skotaravstånd. Balanserad boggi med stora breda hjul ger en mycket bra bärighet och en lugn och mjuk gång.

  1
  2
  3
  1

  Våra John Deere-motorer användar teknologi med återledning av kylda avgaser (EGR-system) och turbokompressor med variabelt laddlufttryck (VGT).

  2

  Hytten är samma som på alla Rottne-skotare med hög komfort och modern design. Givetvis kan den utrustas med vårt hyttdämpningssystem Comfort Line som ger föraren mjuk och stötfri terrängkörning.

  3

  Rottne F20D är en robust skotare med mycket stor lastkapacitet, hela 20 ton, vilket gör den perfekt för transporter vid långa skotaravstånd.

  I vår hytt med modern design sitter föraren verkligen sitter i centrum.

  Den rymliga och komfortabla hytten har en modern design där föraren verkligen sitter i centrum. De stora rutorna och den låga instrumentlinjen ger en mycket god sikt såväl i närområdet som uppåt. Hytten är försedd med ett flertal förvaringsfack samt värmeskåp för matlåda. Klimatanläggningen med filter för både friskluft och recirkulationsluft har hög fläktkapacitet. Det unika hyttupphängningssystemet Comfort Line reducerar stötar och slag och gör att kranarbete och körning i terräng blir betydligt mjukare.

  Vårt maskinstyrsystem ger en god överblick över maskinens alla funktioner.

  ROTTNE D5 maskinstyrsystem är uppbyggt med CANbus-teknik och styr och övervakar motorn, transmissionen och kranen. Ett antal styrenheter är placerade på maskinen i närheten av funktionen som de ska styra och kommunicerar med huvuddatorn. Inställningar, övervakning och felsökning sker via pekskärmen som är monterad i armstödet. Larmindikeringar sker via ljud- och ljussignaler samt visas i klartext på displayen.

  Hög servicetillgänglighet är en viktig faktor för en god och effektiv virkesproduktion. Det har vi tagit fasta på.

  För alla Rottne-maskiner är servicetillgängligheten en viktig faktor vid utvecklingsarbetet. Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med snabb tillgänglighet kan tiden för underhåll, service och reparationer minimeras. Motorrummet blir snabbt åtkomligt när motorhuven fälls framåt och bukplåten enkelt sänks ner.

  Den tippbara hytten öppnar upp hela drivlinan för inspektion och service.Hytten har så stor tippvinkel att tyngre komponenter kan lyftas ur dragarramen med hjälp av en enkel lyftanordning. Hela elcentralen öppnas upp för service och inspektion via en låsbar lucka på hyttens utsida. Säkringar kan föraren kontrollera från sin plats i förarstolen.

  Hög servicetillgänglighet är en viktig faktor för en god och effektiv virkesproduktion.

  Kommunikationen mellan skördare, skotare och uppdragsgivare blir allt viktigare för att arbetet i skogen ska bli rationellt och produktivt. Vår skotardator är självklart kompatibel med Standford 2010-standard, men hanterar även automatisk rapportering med vanliga pdf-filer.

  Vår skotardator har de nya Forester F30- och GeoInfo-programvarorna med GPS-utrustning som tillval. Dessa förenklar planering, rapportering och möjliggör en noggrann uppföljning. Skotardatorn består av en kraftfull dator och en stor pekskärm. Skrivare finns även att välja till.

  Produktionfiler från skördaren tas emot i skotardatorn. Med hjälp av den visar skotarrappoteringen efterhand hur mycket virke som är utkört till bilväg – och var det ligger – för vidare lastbilstransport. Skotardatorn tar även fram driftsuppföljning som visar maskinägaren hur effektivt förare och maskin presterar.

  Geoinfo är ett tillval för att planera och effektivisera skotningen. Med denna programvara förs information, som produktionsfiler och kartor med körstråk, per automatik över från skördaren till skotaren för att underlätta körplaneringen och säkerställa att allt avverkat virke blir utkört.

  Rottne F20D har det breddbara lastutrymmet Wide Load som standard och Wide Load XL som tillval.

  Wide Load innebär ett breddbart lastutrymme med mekaniskt breddbara bankar och hydrauliskt breddbar grind.
  Wide Load XL har ett variabelt lastutrymme med hydauliska stöttor och hydrauliskt breddbar grind.
  Båda utrymmena ger en bättre balans i lasten genom att vikten fördelas på bredden istället för på höjden. Med Wide Load XL får du dessutom en smidigare, snabbare och enklare hantering vid både på- och avlastning.
  Med breddbart lastutrymme med lastkapacitet på upp till 8,4 m2 minimeras dessutom körtiderna då man får med mer stockar per lass!