H8D en uppdaterad klassiker för beståndsgående gallring!

  ROTTNE H8D är en beståndsgående gallringsskördare med unika egenskaper. Det tvådelade chassit med midjeleden på mitten ger exakt spårning. Tillsammans med nivelleringsmöjligheterna, den steglösa transmissionen med automatisk antispinn blir H8-skördaren mycket smidig och lättkörd, vilket ger förutsättningar för ett skadefritt bestånd!


  1
  2
  1

  Aggregatet är idealiskt i förstagallring men klarar även grövre gallring upp till ca 35 centimeters brösthöjdsdiameter.

  2

  De fyra hjularmarna har stora pendelutslag vilket innebär att nivelleringen kan jämna ut lutningar både i längd- och sidled samt ge större markfrigång i stenig och kuperad terräng.


  Rottne H8D on sama tehokas kone kuin ennen, mutta lukuisilla parannuksilla.

  • Steglös transmission med antispinn
  • Lägre ljudnivå
  • Förbättrad slangdragning
  • Oljekylning
  • Rottne EGS406 har ny slangdragning och nya cylindrar
  • FT4-motor vändbar fläkt
  • Elmaövrerad hytt-tilt och motorhuv
  • Större bränsletank (en tank istället för två som på H8B)
  • Förstärkt kran med ny slangdragning
  • Stor vattentank för stubbehandling

  ROTTNE H8D har en kraftfull FT4 dieselmotor, som med god marginal uppfyller gällande emissionskrav för dagens dieselmotorer.

  • Förbättrad bränsle-
effektivitet, effekt och 
vridmoment
  • Låg AdBlue åtgång: 
endast 2–3% inblandning
  • Förberedda för 
kommande miljökrav*

  Våra John Deere-motorer användar teknologi med återledning av kylda avgaser (EGR-system) och turbokompressor med variabelt laddlufttryck (VGT). Detta ger högt vridmoment redan vid låga varvtal, snabbare respons vid belastning, låg bränsleförbrukn ing och låga utsläppsnivåer.

  Vi har finjusterat och förbättrat många detaljer, som bränsleeffektivitet och optimering av kallstartsanordning, motorrespons, extra effekt och ökat vridmoment vid både toppbelastningar och låga varvtal.

  För att uppfylla de Tier 4 (FT4) bestämmelserna har PowerTech-motorn utrustats med ett integrerat filtersystem, som består av en dieselkatalysator, ett dieselpartikelfilter samt ett SCR-system med AdBlue. * Under året införs FT4-motorer i våra maskiner som är förberedda för kommande miljökrav genom program-varuppdatering.

  ROTTNE H8D har ett smalt och kompakt chassi med pendelarmsystem som ger maskinen unika terrängegenskaper.

  De fyra hjularmarna har stora pendelutslag vilket innebär att nivelleringen kan jämna ut lutningar både i längd- och sidled samt ge större markfrigång i stenig och kuperad terräng. Utrymmesbehovet minimeras och viktfördelningen förbättras så upparbetning kan ske på full räckvidd även åt sidan med full stabilitet.

  Vår hytt har en modern design där föraren verkligen sitter i centrum.

  • Samma hytt för alla skördare
  • Stora fönsterytor ger mycket god sikt
  • Låg ljudnivå – tystare än i en ny personbil
  • Programmerbara knappar

  Den rymliga och komfortabla hytten med stora fönsterytor ger föraren fri sikt inom hela arbetsområdet. Den ergonomiskt utformade förarplatsen har en väl samlad instrumentering på sidan och framför förarstolen som är luftfjädrad och försedd med Airvent. I de ställbara armstöden sitter spakpaneler med de funktionstangenter som används regelbundet vid fällning och upparbetning. Lådor och förvaringsutrymmen för det dagliga arbetet samt en effektiv ACC klimatanläggning ger föraren en behaglig arbetsdag.

  Tystare än i en ny personbil

  Ljudnivå är låg – i våra hytter är det faktiskt tystare än i en ny bil. Våra hytter uppfyller med god marginal de ergonomiska riktlinjer som finns för skogsmaskiner.

  Samma hyttmodell för samtliga maskinmodeller

  Vi har en hytt för alla våra skördare. Hyttinteriör, elcentral, datautrustning, och manöverfunktioner blir därmed identiska vilket är en stor fördel för de förare som skiftar mellan våra olika maskinmodeller.

  För alla ROTTNE-maskiner är servicevänligheten en viktig faktor vid utvecklingsarbetet. Nytt på H8 D är elmaövrerad hytt-tilt och motorhuv.

  Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med en hög servicetillgänglighet kan tiden för service, reparationer och rengöring minimeras avsevärt. Hela motorrummet frigörs enkelt genom att motorhuven fälls bakåt och oljetankarna åt sidan. Elcentralen med säkringar och reläer samt datorer sitter överskådligt och lätt tillgängligt.

  EGS 406 är ett litet kompakt skördaraggregat helt anpassat för den beståndsgående gallringsskördaren ROTTNE H8. Aggregatet är idealiskt i förstagallring men klarar även grövre gallring upp till ca 35 centimeters brösthöjdsdiameter.

  Det är konventionellt uppbyggt med robust ramkonstruktion, två matarvalsar, en fast och två par rörliga kvistknivar och låg egenvikt. EGS 406 har en kort ram, möjlighet att kontrollera övre och undre knivar separat och hög dragkraft, vilket tillsammans ger fina egenskaper för körning i besvärlig lövskog.

  Diameter mätningen sker via en sensor i de nedre kvistknivarna och längdmätningen över ett fritt mäthjul.

  Färgmärkning, stubbehandling och flerträdshantering finns som extra utrustning.